Välkommen till Förbundet Aktiva Seniorer

Förbundet Aktiva Seniorer (FAS) är en ideell organisation med syfte att främja seniorers kulturella och andra gemensamma intressen.
Förbundet är riksomfattande och bygger på lokala föreningar. För närvarande finns det 53 föreningar med tillsammans över 19 000 medlemmar.
Vi bygger vår verksamhet på medlemmarnas kunskap och engagemang.
Vi är religiöst, partipolitiskt och pensionärsfackligt obundna.

Här finns våra föreningar! Klicka!
Vill Du/Ni bli medlem,
kontakta er närmaste förening

Medlemsinfo

Förbundets plusgiro har upphört.
Använd vårt bankgiro 5400-1359.
Läs mer under Föreningsservice (logga in först).

V.v. ange rätt clearing och konto nr på reseräkningar o.dyl.