Välkommen till Förbundet Aktiva Seniorer

Förbundet Aktiva Seniorer (FAS) är en ideell organisation med syfte att främja seniorers kulturella och andra gemensamma intressen.
Förbundet är riksomfattande och bygger på lokala föreningar. För närvarande finns det 53 föreningar med tillsammans över 19 000 medlemmar.
Vi bygger vår verksamhet på medlemmarnas kunskap och engagemang.
Vi är religiöst, partipolitiskt och pensionärsfackligt obundna.

Läs mer...
Sveti Stefan
Läs mer...
Medlemsförsäkringar
Läs mer...
Här finns våra föreningar! Klicka!
Vill Du/Ni bli medlem,
kontakta er närmaste förening

Medlemsinfo

Förbundets plusgiro upphör fr.o.m. 1 jan 2015.
Använd redan nu vårt bankgiro 5400-1359.
Läs mer under Föreningsservice (logga in först).

V.v. ange rätt clearing och konto nr på reseräkningar o.dyl.